Om Kostkofferten

Kostkofferten er en bedriftsintern opplæringspakke om hvordan man kan kartlegge, forebygge og behandle underernæring i sykehjem. Inneholder opplegg for fem gruppesamlinger for ansatte på sykehjem.

 

Se utdrag fra filmene som skal innlede hver samling:

 

Innhold i Kostkofferten:

 • Arbeidshefter og film til gruppesamlinger
 • Plakater som kan henges opp på kjøkken, spisestue, vaktrom eller lignende
 • Legens hefte: et lite hefte dere kan vise legen – informer legene om at dere jobber med ernæring og inviter til samarbeid
 • Tiltakspakken: hefte med forslag til tiltak på systemnivå, og måter å måle kvalitet. Eksempel på måleskjema ligger i mappe på minnepennen.
 • Målebånd – fordi pasientens høyde må dokumenteres
 • Munnspeil – fordi plager fra munnen er en utbredt årsak til underernæring
 • ROAG – sjekkliste for vurdering av munnhelse
 • KMI-tabell
 • Kosthåndboka (Helsedirektoratet) – et oppslagsverk om ernæring, både generelt og til spesielle grupper, for eksempel kosthold knyttet til diagnoser
 • De nasjonale faglige retningslinjene
 • Forslag til hvor dere finner mer kunnskap og inspirasjon om ernæring
  • Liste over ressurser på internett
  • Filmen “Maten è og den, det e’kje da” fra Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

 

Gjennomføring av gruppesamlinger:

 • Opprett en gruppe på mellom 5 og 8 ansatte (leder bør delta i første gruppe)
 • Sett av tid til 5 samlinger á ca 1,5 timer
 • Del ut et arbeidshefte til hver deltaker, og be dem lese kapittelet som hører til hver samling.
 • Når gruppen samles trenger de tilgang til PC/TV med usb-port, for å se filmer som ligger på minnepennen.
 • Hver samling består av:
  • Se del 1 av filmen som hører til samlingen
  • Diskuter gruppeoppgavene som hører til samlingen (i arbeidsheftet)
  • Avslutt med del 2 av filmen.

 

Når arbeidsheftene er delt ut, blir det litt ledig plass i kostkofferten. Bruk kofferten til å samle informasjonsmateriell om mat og ernæring, slik som oppskrifter på ernæringsdrikker eller lokale retter som kan vekke matminner, eller informasjon fra sentralkjøkken eller produsenter av ernæringsdrikker.

 

Se “teaser” som ble laget da vi startet prosjektet i 2013:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s